Club Aikido de Nantes Malakoff
Club Aikido de Nantes Malakoff
BCNM 2017
 

Ikkyo ikkyo2

Shiho Nage Irimi

Nikkyo Kote Gaeshi

Bokken